0363 863 636 - 0922 863 666

Điều khoản / Chính sách

Rất hân hạnh khi được giúp bạn!

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN


Quy định bảo mật của Dọn Nhà Phố.com được đưa ra nhằm giúp người sử dụng hiểu được việc cung cấp thông tin cho Dọn Nhà Phố.com và Dọn Nhà Phố.com sẽ sử dụng nguồn thông tin đó như thế nào. Khi sử dụng, truy cập hoặc đăng nhập tại http://donnhapho.com/ bạn mặc nhiên chấp nhận tất cả những điều khoản trong Quy định bảo mật này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào liên quan đến Quy định này, bạn vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ Email: donnhapho@gmail.com

Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập các thông tin cần thiết do bạn cung cấp để phục vụ mục đích cải tiến dịch vụ dành cho người dùng.

Thông tin chúng tôi sử dụng

Từ thông tin thu thập được, chúng tôi sẽ sử dụng để cải tiến dịch vụ. Thông tin của bạn sẽ được lưu trữ trong suốt thời gian bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi đã cố gắng để bảo mật thông tin người dùng từ những truy cập, thay đổi, phá hủy dữ liệu không hợp lệ. Chúng tôi cam đoan không bán, chia sẻ dẫn đến làm lộ thông tin cá nhân của bạn vì mục đích thương mại, vi phạm cam kết của chúng tôi ghi trong chính sách bảo mật này.

Chúng tôi hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 01267.317.067 hoặc Email: donnhapho@gmail.com

Thay đổi

Chính sách bảo mật của chúng tôi có thể thay đổi theo thời gian, để đáp ứng những thay đổi của luật pháp hoặc dịch vụ của chúng tôi.

Xin chân thành cảm ơn !
 

 

Bài viết khác: